การบริการ – รูปร่าง

รูปร่าง

เทคนิคการดูแลรูปร่างเป็นทั้งศาสตร์และเป็นศิลปะทางการแพทย์ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของแพทย์ ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่ Medicare เราพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์

Carboxy therapy

Medicare เทคนิค

วิธีการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด ใช้เข็มที่มีขนาดเล็กแทงผ่านผิวหนังและปล่อยแก๊สคาร์บอนไดอ๊อกไซด์กระจายตัว เข้าไปในเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

* หัตถการโดยแพทย์จาก Medicare ที่มีประสบการณ์

เพื่อผลลัพธ์

– ช่วยสลายเซลล์ไขมัน
– เกิดการขยายตัวของเส้นเลือดในบริเวณนั้นทำให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นได้มากขึ้น ทำให้ออกซิเจนมาบริเวณนั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนนั้นจะลดการคลั่งของของเหลวระหว่างเซลล์
– เนื้อเยื่อผิวหนังที่กระชับตึงตัวขึ้น

ดูแลอย่างต่อเนื่อง :
สัปดาห์ละครั้ง จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังการทำประมาณ 5ครั้ง โดยจะสังเกตเห็นว่า ผิวหนังดูเรียบขึ้น หลังการทำประมาณ 8-10ครั้ง คุณจะรู้สึกว่าสัดส่วนนั้นกระชับขึ้น

Scroll to Top