เมดิแคร์ช่วยชาวนา นำทีมโดย พท.นพ.วิษณุ ประเสริฐสม ประธานบริษัทฯ

“เมดิแคร์ช่วยชาวนา” นำทีมโดย พท.นพ.วิษณุ ประเสริฐสม ประธานบริษัทฯ ส่งตัวแทนลงพื้นที่รับซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงในจ.อุบลราชธานี โดยจะนำข้าวมามอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าของเมดิแคร์

Scroll to Top