เมดิแคร์ คลินิก จัดประชุมผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานี้ ทางเมดิแคร์ คลินิก ได้จัดการประชุมผุ้จัดการสาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูล พบปะพูดคุยกันถึงการบริการ และแจ้งข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า และบริการต่างๆ พร้อมทั้งทบทวนงานบริการเพื่อรักษามาตรฐานการบริการ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของเราทุกคน พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับทาง ประธานกรรมการฯ ท่าน พ.ท.นพ.วิษณุ ประเสริฐสม ในโอกาสขึ้นปีใหม่ และได้ให้พร พร้อมของขวัญกับพนักงานอีกด้วย

Scroll to Top