Laser Vaginal

การใช้เลเซอร์กระชับช่องคลอดโดยไม่ผ่าตัด เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาช่องคลอดหลวม หรือเริ่มมีปัญหา ไอจาม ปัสสาวะเล็ด โดยการนำหัวเลเซอร์สอดเข้าไปในช่องคลอด แล้วปล่อยพลังงานเลเซอร์ (Fractional CO2) ออกมาในคลื่นความยาวที่เหมาะสม ตลอดแนวความลึกของช่องคลอด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินขึ้นมาใหม่ ทำให้กล้ามเนื้อช่องคลอดมีความตึงตัวขึ้น ผนังช่องคลอดหดเล็กลง มีความแข็งแรงและกระชับขึ้น

เลเซอร์กระชับช่องคลอด เป็นการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด จึงไม่มีการสูญเสียเลือดและไม่มีอาการปวดใดๆ โดยมีการวัดความตึงตัวของช่องคลอดทั้งก่อนและหลังทำ จึงสามารถเห็นถึงผลของการใช้เลเซอร์กระชับช่องคลอดได้ทันทีระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ ผลการรักษาขึ้นกับสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล

ประโยชน์ของการทำเลเซอร์กระชับช่องคลอด
– กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินขึ้นมาใหม่ ทำใหกล้ามเนื้อช่องคลอดมีความตึงตัวขึ้น ผนังช่องคลอดหดเล็กลง มีความแข็งแรงและกระชับขึ้น
– ช่วยแก้ไขปัญหาไอจาม ปัสสาวะเล็ด สำหรับผู้ที่เริ่มเป็น

ราคา :

Laser กระชับช่องคลอด ราคา 27,000 บาท

Laser Whitening ช่องคลอด ราคา 27,000 บาท

Laser แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด ราคา 35,000 บาท

Scroll to Top