Location Medicare สาขาห้วยขวาง

เมดิแคร์ สาขาห้วยขวาง

ที่อยู่ : 36/3 , 36/4 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ(เลยแยกพระพิฆเนตรห้วยขวางฝั่งธนาคารกรุงไทย) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร.02-276-8953, 086-465-6610

Scroll to Top