Phonophoresis

Phonophoresis

Phonophoresis เป็นการนวดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง 0.8-1 MHz หลักการของคลื่นอัลตราซาวด์จะทำให้เนื้อเยื่อซึ่งอยู่ในชั้นลึกๆเกิดความร้อน ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนระดับเซลล์ เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต เพิ่มการขับของเสียออกจากเซลล์ผ่านทางระบบน้ำเหลือง (Lymphatic system) เป็นเทคนิคการผลักยา หรือวิตามินที่ละลายน้ำหรือเจล ผ่านเซลล์ผิวหนังโดยใช้คลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic wave) ทำให้ยาแทรกซึมผ่านผิวหนังได้ในปริมาณที่มากกว่า การดูดซึมสารของผิวหนังเร็วกว่าการทายาหรือทาครีมแบบธรรมดาทั่วไป

ราคา

  • Phonophoresis ราคาเริ่มต้น 150 บาท

Scroll to Top