Dr.Jim จัดอบรม

เมดิแคร์ จัดอบรมเพิ่มทักษะทีมแพทย์กับโปรแกรม Jim Lift Technique

จัดอบรม เพิ่มทักษะทีมแพทย์ เมดิแคร์คลินิกสาขาอุบลราชธานีจัดอบรมเพิ่มทักษะทีมแพทย์กับโปรแกรม Jim Lift Techniqueการปรับรูปหน้าด้วยเทคนิคเฉพาะของเมดิแคร์คลินิกโดย พ.ท.นพ. วิษณุ ประเสริฐสม (ดร.จิม) …

เมดิแคร์ จัดอบรมเพิ่มทักษะทีมแพทย์กับโปรแกรม Jim Lift Technique อ่านต่อ …