Ultra lift ยกกระชับผิว อย่างปลอดภัย

เรียกว่าเป็นที่นิยมในปัจจุบัน สำหรับ Ultra lift เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างปลอดภัย ลงลึกถึงชั้น SMAS ชั้นเดียวกับการผ่าตัดดึงหน้า ไม่ต้องผ่าตัด 🔻โฟกัสลึกถึงโครงสร้างผิว🔻กระตุ้น คอลลาเจน🔻ยกกระชับ …

Ultra lift ยกกระชับผิว อย่างปลอดภัย อ่านต่อ …